<< powrót na stronę główną  

 

 

Rozmowa z Mielną Pośnik koordynatorką Akcji 3 Programu MŁODZIEŻ "Inicjatywy Młodzieżowe"

Czasem ktoś przynosi raport w postaci siedmiu segregatorów, ale to wcale nie znaczy, że projekt był udany. Dobry projekt musi wyrastać z pasji młodych ludzi.

 

Aśka chodzi do gimnazjum. Chciałaby zrealizować jakiś projekt w ramach Akcji 3. Co powinna wiedzieć?
Jeśli chce wziąć udział w "Inicjatywach grupowych" musi namówić jeszcze przynajmniej trzy osoby, żeby razem z nią taki projekt realizowały i znaleźć organizację, która jej pomoże. To może być: szkoła, biblioteka, organizacja pozarządowa, dom kultury, urząd gminy, a nawet parafia. Koordynatorem projektu, czyli kimś takim, kto odpowiada za całość projektu i reprezentuje grupę, powinna być osoba, która ma skończone 18 lat. Jeżeli jest to grupa młodzieży z mniejszymi możliwościami (to znaczy, że na przykład, mieszka na wsi, pochodzi z rodziny ubogiej, jest niepełnosprawna, zagrożona narkotykami lub bezrobociem) to może otrzymać od 6.000 do 8.000 Euro. Jeśli nie reprezentuje takiej grupy może otrzymać do 4.000 euro, chyba, że jej projekt jest skierowany do takiej młodzieży, która ma mniejsze możliwości.

Ci, którzy chcieliby zrealizować projekt w ramach "Współpracy w sieci" muszą znaleźć podobną do nich grupę w innym kraju. Mogą szukać samodzielnie, pojechać na seminarium kontaktowe organizowane przez Program MŁODZIEŻ, czy używać portalu internetowego Eurodesk (www.eurodesk.pl) i rozsyłać informację, że szukają takiej grupy. Projekt musi być wspólnym przedsięwzięciem obu grup. Może dziać się równolegle w obu krajach, mogą przyjeżdżać do siebie, ale nie muszą. Mogą na przykład tworzyć wspólną gazetę przez internet.

Żeby móc realizować projekt w ramach Kapitału Przyszłości trzeba najpierw wziąć udział w Wolontariacie Europejskim Taka osoba musi mieć mniej niż 25 lat. To są indywidualne projekty na przykład rozpoczęcia działalności gospodarczej albo dokształcenia się. Taki projekt powinien mieć związek z tym, co ktoś robił podczas wolontariatu. Mogą dostać na to do 5000 Euro.

Jak wygląda finansowanie projektów?
We wszystkich projektach potrzebny jest wkład własny. Nie jest od określony procentowo, ale powinien wynieść mniej więcej 15% całego budżetu. Nie musi być to być wkład finansowy czyli np. może to być bezpłatne udostępnienie sal.

Czy coś zmieniło się w Akcji 3 po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej?
Teraz mogą być realizowane projekty z państwami takimi jak Rumunia, Bułgaria czyli krajami wstępującymi do Unii. Ponieważ w Unii Europejskiej znalazły się też Słowacja, Czechy, Litwa, Węgry, Cypr - możemy także z nimi realizować projekty. Wcześniej projekty mogliśmy realizować tylko z dawnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Zwiększyła się pula pieniędzy dla Akcji 3. W zeszłym roku w ramach Akcji realizowanych było 109 projektów, a w tym roku ponad 150. W Akcji 3 oprócz dotacji rozpoczęliśmy też prowadzenie szkoleń, które pomogą realizować projekty.

Czego przede wszystkim oczekujecie od projektów składanych do programu?
Jeżeli wiemy, że projekt odzwierciedla pasje młodych ludzi to tematyka ma mniejsze znaczenie. Ważne są dla nas projekty przygotowane przez młodzież z mniejszymi możliwościami, albo skierowane do takiej młodzieży. Projekty muszą mieć wymiar europejski, to znaczy, że musimy się zastanowić na ile to, co robimy to nie jest rzeczy, która się dzieje tylko w naszym miasteczku, ale dotyczy też naszych rówieśników w innych krajach. Projekty muszą być kompletne. Jeśli nie na wszystkie pytania jest odpowiedź we wniosku to projekt jest automatycznie odrzucany. Mniej niż połowa projektów jest dofinansowana, więc konkurencja jest spora.

Na co warto zwrócić uwagę wypełniając wniosek?
Najczęściej zdarzają się błędy w budżecie. Podstawowy błąd polega na tym, że koszty nie równają się wpływom tzn. np. ubiegamy się o 3000 Euro a nasze wydatki wykazane w budżecie są mniejsze od tej kwoty. Czasami zdarzają się wyjątkowo wysokie koszty wynagrodzeń. Nie powinny one przekraczać 20% całego budżetu projektu. Wiele grup chce także kupować komputery, faxy, aparaty cyfrowe. My generalnie nie finansujemy takich zakupów. W sytuacjach wyjątkowych zgadzamy się, kiedy rzeczywiście taki sprzęt jest niezbędny do realizacji projektu.


Co przesądza o sukcesie projektu?
Jeśli to są projekty młodych ludzi i ich pasje to są bardziej zmotywowani. Udowadniają nie tylko innym, ale i sobie samym, że mogą zrealizować projekt, pokonują swoje własne strachy. Projekt sprawia, że młodzi uczą się nowych rzeczy, zdobywają doświadczenie i nowe kontakty. Stają się bardziej otwarci, przeobrażają się. Wcześniej trzeba było ich wyciągać, czerwienili się, później nagle prostują się im sylwetki - stają się bardziej pewni siebie.

 

 

Na różnych etapach przygotowania wniosku i realizacji projektu mogą pomagać dorośli, ale pomysł musi wynikać z pasji młodych ludzi.

 


> Copyright 2004 - Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

webmaster: Krzysztof Pacholak